Contacte

Indiqueu tota aquella informació que pugui ser rellevant per a la correcta gestió de la vostra comunicació.

No obstant, us recomanem que eviteu facilitar dades personals que no siguin estrictament necessàries per a la resolució de la vostra comunicació.

Dades de contacte

La Diputació de Barcelona és la responsable del tractament de les dades facilitades, amb la finalitat de recollir la teva opinió en vers el servei de publicació del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb l'obligació legal d'editar i gestionar aquest diari oficial segons l'establert en la Llei 5/2002, de 4 d'abril reguladora dels butlletins oficials de les províncies. Podem fer ús, també, d'alguna de les dades facilitades per comunicar-te les novetats del servei, així com, per tal de conèixer la teva opinió sobre el servei prestat.

Les dades facilitades, un cop finalitzat el motiu que n'ha originat la recollida, seran eliminades de la base de dades del BOPB.

Així mateix, t'informem que no es farà cap cessió o transferència de les teves dades i que pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament d'aquestes, en els termes inclosos a la legislació vigents, a través de la Seu electrònica: https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/ o, presencialment, a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/.

D'altra banda, et fem saber que utilitzem el Google Analytics per a la recollida d'estadístiques. La informació que generen les galetes (incloent-hi l'adreça IP) és transmesa i arxivada directament per Google en els servidors del web. Per tal d'impedir la recollida de l'adreça IP, la Diputació de Barcelona té activada l'opció Anonymize IP, incorporada pel propi sistema, que emmascara els tres darrers dígits d'aquesta adreça de manera que l'anonimitza posant-los a 0.

Per a qualsevol consulta o queixa sobre el tractament de les teves dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la teva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat des d'on t'atendrà el delegat de protecció de dades.

Tot i que creiem que per aquesta via t'haurem resolt qualsevol qüestió relacionada amb la teva privacitat, si ho estimes oportú, pots presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.