Us informem de les dates per complir amb el tràmit de publicitat per a l’aprovació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2022:

Data de presentació Anunci d'aprovació inicial * Anunci d'aprovació definitiva **
Data recomanada 22 d'octubre 17 de desembre
Data límit (sense temps per resoldre possibles al·legacions) 12 de novembre abans de les 13:00 h 30 de desembre abans de les 13:00 h
 • Les ordances fiscals han de tenir un període d’exposició pública de 30 dies hàbils (sense festius ni dissabtes, considerats inhàbils) abans de la seva aprovació definitiva.
  És recomanable tenir en compte que s’hagin de resoldre possibles al·legacions abans de la publicació de la seva aprovació definitiva.
 • Si voleu que les vostres ordenances fiscals estiguin vigents des de l’1 de gener del 2022, l’anunci d’aprovació definitiva s’ha de publicar dins del 2021, com a màxim a l’edició del 31.12.2021.
  Heu d’assegurar-vos que al formulari d’inserció d’anuncis la data de publicació sol·licitada és, com a màxim el 31/12/2021.
  Els anuncis que es presentin més tard de les 13:00 h del 30 de desembre de 2021 es publicaran a edicions del 2022.

D’acord amb les instruccions tècniques aprovades i publicades a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, els anuncis per publicar en el BOPB han de complir els següents requisits:

Important: Els anuncis que no acompleixin els següents requisits seran anul·lats

 1. Els anuncis s’han de presentar en format PDF generat des d’un editor de text per tal que sigui indexable.
 2. No són vàlids els fitxers PDF que tinguin format d’arxiu d’imatge (documents escanejats).
 3. Els anuncis han d’incorporar el logotip de l’ens anunciant en la capçalera del document (en color o en blanc i negre).
 4. El nom complet de l’anunciant ha de figurar a l’inici del text, sempre i quan aquest no estigui incorporat al logotip.
 5. És necessari que hi figuri el càrrec i el nom i cognoms de qui signa l’anunci, així com la població i la data de signatura d’aquest.
 6. La data de signatura del text de l’anunci ha de ser anterior a la data sol·licitada de publicació.
 7. No s’han de deixar espais ni pàgines en blanc dintre dels textos que han d’estar justificats i amb tamany A4.
 8. S’ha d’eliminar del contingut de l’anunci qualsevol informació que no s’hagi de publicar.
 9. Els enllaços incorporats en el text de l’anunci han de ser vàlids.

Per últim us recordem que podeu utilitzar els textos model de les ordenances fiscals per a 2022 que estaran accessibles en els propers dies al web de la Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/normativa/ordfiscals/default).

Per qualsevol consulta o incidència podeu posar-vos en contacte amb el Servei d’Atenció al Client del BOPB al telèfon 934 02 25 81 o a la bústia de contacte bop@diba.cat

Us agraïm la vostra atenció i col·laboració.

Has oblidat la teva contrasenya?

Accés amb certificat electrònic

Per validar anuncis i gestionar usuaris és necessari utilitzar certificat electrònic.